NELSO 14:

p. 1
Alla sprak som inte talas eller skrives av NoCrew-medlemmar ar irrelevanta.
p. 2
Sprak som talas eller skrives av nagon NoCrew-medlem oversatts av denna, utom det fall som innefattas av Nelso 11.