NELSO 11:

p. 1
Vid handelse av tysk forklaring till stangd herrtoalett ar oversattningen alltid "Stangt pa grund av stadning. Anvand garna flickornas."
p. 2
Vid handelse av forklaring pa mer an ett sprak, dar tyska ingar som ett av dem, galler p. 1.
p. 3
Vid handelse av forklaring pa endast ett sprak som inte ar tyska, galler Nelso 14.
p. 4
Vid handelse av forklaring pa mer an ett sprak, dar tyska inte ingar, galler Nelso 14.