Definition av groggvirke

Med uttrycket "groggvirke" avses den komponent av en grogg som innehåller minst alkohol procentuellt sett.