Definition av grogg

Med uttrycket "grogg" avses en dryck som har blandats av två komponenter, varav den ena är groggvirke och den andra är en alkoholhaltig dryck. För att vara en grogg krävs det att groggvirket utgör mindre än hälften, volymmässigt, av drycken. Om inte så är fallet kallas drycken en "drink".